Välj en sida

Vår historia

Närheten till den vackra nordiska naturen och utnyttjandet av trä som material. Det hårda arbetet utomhus under forna tider var en bidragande orsak till att de tidigare generationernas välmående, både fysiskt och psykiskt. Dessa är några av de teman som har utgjort kärnan i vår inspiration. En kort video här nedan berättar vår historia.

Allt tog sin

början när företagets grundare fick en idé. Inte behöver väl motionsredskap se ut som…nåja, motionsredskap. Fram till idag har träningsredskap för hemmabruk nästan alltid tagits fram med hänsyn till ändamålsenlighet och man har inte till visualitet och utförande, för att inte tala om hur de passar med hemmets inredning. Ofta representerar inte heller valen av material en hållbar utveckling. Ägarnas gedigna erfarenhet som företagare inom hälso- och fitnessbranschen, samt en professionell bakgrund inom tävlingsidrotten har bidragit till att lyfta fram problemen i vardagen – redskap som används för träning och välmående i hemmet göms oftast unden efter bruk för att undvika att skapa oreda och onödiga konflikter med andra familjemedlemmar. Om garderoben används som förvaringsutrymme säger det sig själv att det där träningspasset ofta uteblir.

Motionsredskap utgör

allt oftare en del av sportiga människors livsstil och enligt våra värderingar borde man kunna ha dem framme i vardagen utan att deras utseende stör hemmets estetiska stil och harmoni. Såsmåningom började grundarna kartlägga allt det man kunde tillverka av de nordiska träslagen. Under historiens gång har trä alltid varit ett livsviktigt naturmaterial för oss nordbor, ett material som är hållbart, förnybart, mångsidigt och inte minst vackert även som inredningsmaterial. Vid årsskiftet 2015 började grundarna intensivt forska i marknaden och konsumenttrenderna inom idrottsbranschen, vilket ledde till slutsatsen att skandinavisk design, nordiskt trä och hållbara och funktionella motionsredskap kombinerade med inredning är en idé som kan slå igenom på marknaden – internationellt. Idé efter idé föddes, både vad gällde produktutveckling, innovativa träningsredskap som affärskonceptet i anknytning till dem. Slutligen grundades företaget som fick namnet FitWood och lanserades under julsäsongen 2015.

Företagets bakgrundspersoner

har länge varit bekymrade över risken att all tillverkning och kunskap strömmar ut från Finland till länder med lägre kostnadsnivåer. Vad gäller motionsredskap betyder detta i praktiken att en stor del av de redskap som säljs på marknaden är av billig och otillfredsställande kinesisk tillverkning – ingen har egentligen satsat på stil och utförande. När man beslöt sig för att tillverka produkter av förstklassigt material i Norden stod det från början klart att prissättningen inte skulle kunna matcha de prisnivåer som produkter av mer ekonomiskt material tillverkade i länder med lågprisproduktion. Därför bestämde man att företagets värde skapas genom produkternas höga kvalitet, utmärkta hållbarhet, deras utförande och design som lätt kan anpassas till annan inredning och framförallt att man vid produktutvecklingen tar hänsyn till kundernas önskemål. Företagarnas tanke var att dra sitt eget strå till stacken för att främja nordisk design, tillverkning och export. Planerna presenterades även för offentliga finansiärer vilket ledde till att FitWood Oy beviljades NTM-centralens finansiering ur EU:s regionutvecklingsfond. Ett mål man inte ger avkall på är att göra företaget till en ny internationell framgångssaga, vars omsättning mäts i sjusiffriga tal redan efter de två första räkenskapsperioderna.

FitWood har grundats

med tanken på att du äntligen kan låta dina vackra träningsredskap vara lättillgängliga i hemmet och låta dem integreras i den övriga inredningen. När träningsredskapen inte behöver gömmas undan blir det enklare underhålla din hälsa regelbundet vid sidan av de andra vardagssysslorna, och som vi alla vet är regelbunden träning den bästa garantin för långsiktig utveckling.

Kom och träna med oss med designade fitness-redskap som harmoniserar med den skandinaviska andan och de nordiska traditionerna!

Gå med oss på ett träningspass

Med designer träningsutrustning i Skandinavisk stil!

Pin It on Pinterest

Share This