Fri frakt för beställningar över 100€

Leveransvillkor

1) Att beställa

1.1 Du kan beställa via vår webbutik www.fitwood.com/se, per telefon eller per e-post.

1.2 I samband med beställningen ska kunden alltid ange:
a) Konsumentens namn, adress, e-postadress, postadress samt telefonnummer (ett eller flera).
b) Som företagskund företagets namn, kontaktperson, e-postadress, postadress, FO-nummer samt telefonnummer (ett eller flera).

1.3 Kunden förbinder sig till vid tidpunkten för varje beställning gällande avtals-, beställnings- och leveransvillkor som rör beställningen.

1.4 FitWood AB:s kundregister är konfidentiellt och FitWood AB har rätt att använda det i enlighet med vad som har fastställts i konsumentskyddslagen.

1.5 En registrerad kund kan logga in och beställa med sina gamla koder. När kunden gör sin första beställning får han eller hon personliga koder och kontaktuppgifterna läggs till i kundregistret.

1.6 Kontakt i frågor som rör beställning och leverans sker per e-post och telefon.

1.7 Ett bindande köpeavtal träder i kraft när kunden har lämnat sin beställning.

1.8 Vi förbehåller oss rätten att begränsa försäljningen av stora partier av produkterna – till exempel på grund av begränsad tillgång.

1.9 FitWood AB:s ansvar för begränsad tillgång på produkten, myndighets- eller importbegränsningar eller om beställningen inte i övrigt kan levereras begränsas alltid till upphävning av köpet och eventuellt till återbetalning av på förhand betalade kostnader.

1.10 Alla produkter som FitWood AB säljer säljs i befintligt skick. Läs produktbeskrivningen på vår webbplats omsorgsfullt.

1.11 Ifall konsumentkunden vill returnera produkten enligt produktretur med stöd av konsumentskyddslagen ska produkten returneras till FitWood AB inom 14 dagar. Före returneringen ska kunden kontakta Fitwood AB:s kundtjänst eller handla i enlighet med de anvisningar för returnering som hittas på webbplatsen. Ifall returneringen orsakar kunden kostnader på grund av att returneringen inte har gjorts enligt anvisningarna är FitWood AB inte ersättningsskyldigt.

1.12 I klara fall som rör produkt- eller prisfel åberopar FitWood AB inte misstag, till exempel om det är frågan om ett så tydligt fel att kunden borde ha förstått att det är frågan om ett fel. I detta fall kontaktar FitWood AB kunden och beställningen levereras inte före korrigering.

1.13 FitWood AB ansvarar inte för eventuella fel som återförsäljarna meddelar.

1.14 FitWood AB förbehåller sig rätten att välja sina kunder.

2) Pris

2.1 Priserna i prislistan inkluderar moms, men inte leveranspriset.

2.2 Leveranskostnaderna fastställs i samband med orderbekräftelsen, beroende på leveranssätt och beställningens vikt och storlek.

2.3 Du hittar produktinformation för alla våra produkter på vår webbplats. En returnering på grund av fel produktinformation är kostnadsfri och returneringen ska ske inom skälig tid efter att felet har upptäckts eller borde ha upptäckts. Kontakta vår kundservice före returneringen eller gör returneringen enligt anvisningarna på vår webbplats.

2.4 I klara fall som rör prisfel kan FitWood AB hänvisa till misstag, till exempel om det är frågan om ett så tydligt fel att kunden borde ha förstått att det är frågan om ett fel.

3) Betalning

3.1.1 Betalningssätt för konsumenter: Nätbanks- och kreditkortsbetalningar via Paytrail samt faktura och Paypal-betalning.

3.1.2 Betalningssätt för företag och samfund: Nätbanks- och kreditkortsbetalningar via Paytrail samt från fall till fall faktura med 7-14 dagars betalningsvillkor.

3.2.1 Betalningar via Nets
Om betalningen sker via Paytrail med Nets betalningssätt fungerar FitWood AB endast som marknadsförare av produkterna och tjänsterna samt levererar produkterna till köparen. FitWood AB ansvarar endast för marknadsföring av produkten, leveransen och hantering av eventuella reklamationer. Vid behov kan du rikta reklamationen även till Paytrail Oyj.

Paytrail Oyj fungerar som försäljare av produkten vid betalningar via Nets och affären uppstår mellan kunden och Paytrail Oyj. Försäljaren ansvarar för alla skyldigheter som rör köpet. Paytrail Oyj är även betalningsmottagare.

Paytrail Oyj FO-nummer: 2122839-7
Innova 2, Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
+358 600 41005

3.2.2 Nätbanker
Nätbanksbetalningarna sker via Paytrail Oyj. Ur användarens synvinkel fungerar tjänsten precis som en traditionell nätbanksbetalning.

3.2.3 Företag, samfund, kommuner och staten har möjlighet att under vissa förutsättningar köpa mot faktura. Villkoren kan diskuteras från fall till fall.

3.3 Man behöver inte separat ansöka om att bli fakturakund utan vi kontrollerar kredituppgifterna i samband med varje beställning. Om du inte tidigare har köpt något av oss ska du skicka oss en skriftlig fullmakt av din arbetsgivare som ger dig rätt att göra inköp mot faktura, såvida du inte är medlem i företagets styrelse. Kontrollera om leveransen innehåller en faktura. Om leveransen inte innehåller en faktura och du inte får en sådan per post inom fem dagar, kontakta FitWood AB.

3.4 Ifall din arbetsgivare betalar mot faktura eller om leveransadressen avviker från faktureringsadressen ska du skicka en fritt formulerad fullmakt om detta till oss. Skicka fullmakten genast efter att du har lämnat din beställning för att orderhanteringen inte ska fördröjas.

3.5 Svea Faktura för konsumenter och Pins

Svea Ekonomi Webpay (nedan Svea) ger dig möjlighet att köpa varorna mot faktura med minst 14 dagars betaltid. När du väljer Svea Faktura som betalsätt får du även Pins-poäng för dina inköp. Registrera dina poäng på adressen www.svea.fi/pins. Observera följande:
– Om du väljer faktura som betalalternativ kontrollerar vi dina kreditupplysningar mot din personbeteckning.
– Inköpen levereras till den adress som finns registrerad i befolkningsregistret eller om du använder en s.k. stark identifiering med dina nätbankskoder (TUPAS) kan inköpen skickas till den leveransadress som du har angett.
– Dröjsmålsräntan är 7 % + referensräntan enligt räntelagen. Vi debiterar 5 euro för betalningspåminnelser.
– Köparen måste ha fyllt 18 år.

Ändra faktura till kontokredit
Du kan ändra fakturan till en kontokredit genom att betala det minimibelopp som anges på fakturan. Du hittar närmare kreditvillkor för kontokrediten på baksidan av den första fakturan. Du kan alltid göra nya inköp om du har kreditutrymme kvar och betala inköpen i delar enligt kreditavtalets villkor. Du kan när som helst betala hela kontokrediten utan tilläggskostnader. I frågor som gäller din kredit kan du alltid kontakta kundservicen på numret +358 9 4242 3330 eller .

Bekanta dig på förhand med kreditvillkoren samt den standardiserade europeiska konsumentkreditinformationen www.sveawebpay.fi/tiliehdot. Spara och/eller skriv ut dessa villkor.

3.6 Svea Delbetalning för konsumenter och Pins

Svea Ekonomi Webpay (nedan Svea) ger dig möjlighet att betala dina inköp i delar. När du väljer Svea Delbetalning som betalsätt får du även Pins-poäng för dina inköp. Registrera dina poäng på adressen www.svea.fi/pins.

Du kan betala dina inköp i delar efter att du har godkänt kriterierna för kreditgivningen och fyllt i din personbeteckning vid kassan. När du använder s.k. stark identifiering med dina nätbankskoder (TUPAS) skickas dina inköp till den önskade leveransadressen. I annat fall levereras inköpen till den adress som finns registrerad för dig i befolkningsregistret.

Du väljer den kredittid som passar dig bäst. Krediten ska betalas inom den avtalade tidsperioden. Detta förutsätter att du betalar minst det månatliga belopp som har avtalats. Du kan naturligtvis även betala hela krediten på en gång utan kostnader för den outnyttjade kredittiden.

Du får kreditavtalet (2 exemplar) till din hemadress. Underteckna det ena exemplaret och sänd det tillbaka till Svea. Samtidigt får du även närmare villkor för krediten, som du godkänner genom att underteckna dem. I frågor som gäller din kredit kan du alltid kontakta kundservicen på numret +358 9 4242 3330 eller .

Om betalningarna uteblir och du inte har kontaktat oss för att diskutera betalningarna överför vi vår fordran till indrivning enligt konsumentskyddslagen. Mer information om villkoren och servicen får du av vår kundtjänst. Läs om närmare villkor här. Bekanta dig på förhand med kreditvillkoren samt den standardiserade europeiska konsumentkreditinformationen via länken nedan. Spara och/eller skriv ut dessa villkor.

Mer information om distansförsäljning och e-handel finns på konsumentverkets webbplats www.kuluttajavirasto.fi eller i vårt kontokreditavtal på www.sveawebpay.fi/tiliehdot. Svea följer personuppgiftslagen. Mer information om detta finns också på konsumentverkets webbplats.

Kontaktuppgifter:
Svea Ekonomi Ab, filial i Finland
Atomitie 2 C
00370 Helsingfors

Telefon: 09 4242 3092
E-post:
www.sveawebpay.fi

4) Leverans

4.1 FitWood AB toimittaa tilaukset keskimäärin 1-5 työpäivän käsittelyajalla, jos muuta ei mainita. Tuotteen normaali kuljetusaika asiakkaalle on 1-2 päivää. Pyrimme ilmoittamaan, jos tuotteen käsittelyaika on enemmän kuin 5 päivää. Osalla erikoistilaus- tai uutuustuotteilla on pidempi toimitusaika. Myös ennakkotilauksena myydyissä tuotteissa toimitusaika on pidempi.

4.2 Under transporttiden från FitWood AB till kunden har FitWood AB ansvaret ifall produkten skadas eller försvinner under transporten. Under returneringstiden från kunden till FitWood AB har kunden eller transportföretaget ansvaret ifall produkten skadas eller försvinner under transporten. Vid konsumentköp har FitWood AB alltid ansvaret för skador på produkten.

4.3 Ifall kunden får en transportskadad produkt ska han eller hon utan dröjsmål lämna en reklamation till både transportföretaget och till FitWood AB. Ifall skadan upptäcks på leveransförpackningen redan när leveransen tas emot ska en anteckning om skadan göras på transportföretagets fraktsedel.

4.4 När kunden skickar varor till FitWood AB, till exempel som produktretur ska returneringsdokumenten och transportföretagets kvittokopia/uppföljningsnummer sparas. Kontakta vår kundservice före returneringen eller följ anvisningarna på returneringsblanketten.

4.5 Bristande tillgång till en produkt förpliktigar inte FitWood AB att reservera andra produkter i samma beställning. Vi förutsätter att de produkter i beställningen som finns i lager ska kunna levereras till konsumenten senast inom tre veckor från beställningsdatum och konsumenten måste godkänna efterleverans av en produkt med bristande tillgång eller produkten avbeställs.

4.6 Försändelser som till sin volym eller vikt är stora levereras via Kaukokiito. Distributionen sker på gården i distributionsbilens omedelbara närhet.

4.7 Vid leverans till specialområden kan en separat tilläggsavgift debiteras för leveransen. Ett sådant område är till exempel Sveaborg. Om du vill kontrollera om det finns specialprissättning för ditt område ska du kontakta vår kundservice.

5) Returnering

5.1 En konsumentkund har 14 dagars retur- och bytesrätt från det datum paketet har levererats eller avhämtats vid avhämtningsbeställning (inklusive veckoslut och helgdagar, med undantag av avhämtningsdagen). Produkten ska returneras eller bytas senast på den vardag som följer på den 14:e dagen, det vill säga att om den 14:e dagen är en lördag ska produkten postas eller levereras senast på måndagen.

5.2 Returrätten för postförsäljning gäller endast oanvända produkter som kan säljas vidare. Under returtiden har konsumenten rätt att bekanta sig med produkten och prova den på samma sätt som man kan göra när man köper produkten i en butik. Konsumenten kan även öppna förpackningen för att undersöka och prova produkten utan att han/hon förlorar sin returrätt. Konsumenten kan dock inte börja använda produkten.

5.3 Returrätten gäller inte öppnade produkter som inte kan säljas vidare.

5.4 Företagskunder har inte alls för vissa produkter någon returrätt eller rätt att annullera en beställning.

5.5 Returneringen är avgiftsfri för konsumenten och görs genom att använda Postens eller Matkahuoltos kundretur. För produkter som har levererats på annat sätt används den leveransmetod med vilken produkten ursprungligen har levererats.

5.6 Som inköps- eller avhämtningsdatum anses den dag då paketet har lösts ut eller avhämtats hos transportföretaget eller alternativt kvittensens datum. Kunden är skyldig att lägga fram bevis på när paketet har lösts ut med till exempel en kvittens från Posten eller Matkahuolto eller med en fraktsedel från Kaukokiito.

5.7 Ifall FitWood AB i undantagsfall godkänner en returnering av en produkt som inte kan säljas vidare, är bristfällig eller har returnerats efter att returrätten har löpt ut debiteras minst 25 procent av produktens pris som egna kostnader.

5.8 Definition av en godkänd produktretur:
a) Produkten är i originalförpackning (välförpackad) utan överflödiga beteckningar eller spår.
b) Kopia på kvittensen/forsedeln medföljer.
c) 14 dagar från returen sker senast inom inköpsdatum.

5.9 För omotiverade returneringar debiterar vi kunden kostnaderna enligt gällande prislista.

5.10 Bristfälliga returneringar skickas tillbaka på kundens bekostnad.

5.11 Produktens returrätt är alltid produktspecifik och en eventuell fördröjd leverans av en annan produkt ger inte rätt till en längre returneringstid för den första produkten.

5.12 Leveranskostnader för returneringar från ett annat land betalas av kunden.

5.13 Vi löser inte ut obetalda, postförskotts- eller kreditpaketförsändelser (returneringar eller garantireparationer). Returneringarna och garantiförsändelserna ska göras genom att själv leverera produkten till FitWood AB eller som kundretur via Posten, Matkahuolto eller Kaukokiito, beroende på vilket bolag ursprungligen användes för att leverera produkten. Kundreturerna via ovan nämnda bolag är avgiftsfria för avsändaren inom Finland. FitWood AB ansvarar inte för leveranskostnaderna ifall man använder andra leveransmetoder eller returneringen sker från ett annat land.

5.14 När kunden skickar något till FitWood AB ska han eller hon komma ihåg att förpacka produkten omsorgsfullt och så att den håller för transporten. FitWood AB godkänner inte en returnering om produkten inte har förpackats omsorgsfullt.

5.15 Produkter som bristfälligt eller utan grund har skickats för garantiservice skickas tillbaka på kundens bekostnad.

5.16 För omotiverade returneringar debiterar vi kunden kostnaderna enligt gällande prislista. Returneringen är omotiverad om produkten är hel, om den inte omfattas av garanti- eller returneringstiden eller om definitionen för returnering/garantireparation inte i övrigt uppfylls. Att söka efter en defekt produkt/del i ett delpaket är en separat avgiftsbelagd tjänst. Vi debiterar även kostnader som inte omfattas av tredje parts garanti, såsom reparationsbedömningar.

6) Garanti

6.1 Alla våra produkter inom konsumenthandel beviljas en två års garanti. Garantigivaren ansvarar för att produkten fungerar under den avtalade tiden.

6.2 FitWood AB ansvarar endast den av företaget beviljade garantin och vi frånsäger oss ansvaret för längre garantitider som återförsäljare har beviljat. Avvikande produktspecifika garantitider finns i FitWood AB:s produktbeskrivningar.

6.3 FitWood AB:s skyldighet att hantera produktens garanti begränsas alltid till de allmänna felbestämmelserna i konsumentskyddslagens 5 kap.

6.4 Alla garantireturneringar testas först och utförs medan man väntar eller som snabbgaranti endast mot en extra avgift. En förutsättning för garantin är att produkten har använts enligt rekommendationerna och anvisningarna. FitWood AB kan befrias från garantiansvar om man anser det sannolikt att produkten har skadats eller gått sönder på grund av olycksfall eller av att produkten har använts fel.

6.5 Garantin täcker inte oändamålsenlig användning av produkten. Oändamålsenlig användning är bland annat när man använder en produkt som är avsedd för hemmabruk i yrkes- eller föreningsbruk. Garantin upphör alltid att gälla om man gör ändringar på produkten eller reparerar den själv.

6.6 Ifall produkten har gått sönder till följd av någon i punkt 6.5 eller 6.6 angiven orsak, skickas returneringen tillbaka till kunden och kunden debiteras vid tidpunkten gällande behandlingsavgift och leveranskostnader.

6.7 I enlighet med konsumentskyddslagen ska köparen meddela garantigivaren om felet inom skälig tid från det att köparen upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

6.8 Service utförs alltid av FitWood AB eller av ett FitWood AB auktoriserat företag. Service utförs inte på plats såvida man inte separat har avtalat om detta.

6.9 Vi utför i regel inte någon garantireparation medan kunden väntar, utan garantiservicen utförs alltid inom den rimliga tid som fastställts i konsumentskyddslagen.