Fri frakt för beställningar över 100€

Garantie

Detta är en garantiförklaring som gäller för privat, semi-kommersiell och kommersiell användning avseende FitWood of Scandinavia (FitWood) märkta produkter som tillverkas av FitWood Ltd (senare i detta dokument “FitWood”).

Som tillverkare kommer FitWood att byta ut eller reparera någon FitWood-produkt eller komponent som befunnits vara defekt i material eller utförande i sin fabrik under en period av:

  • TVÅ (2) ÅR för privat hembruk
  • ETT (1) ÅR för semi-kommersiellt och/eller kommersiellt bruk
  • Garantin gäller inte “2 kvalitetsprodukter”

Garantitiden beräknas från det ursprungliga inköpsdatumet i kvittot eller fakturan. Denna garanti är ogiltig om FitWood anser att anspråket har orsakats av:

  1. olycka, missbruk, felaktig användning eller till följd av någon annan ändring än av FitWood;
  2. försämring på grund av normalt slitage;
  3. felaktiga förebyggande underhållssteg enligt beskrivningen i FitWood-handboken.

Den sökande ansvarar för att produkterna eller komponenterna returneras till FitWoods fabrik i Finland eller till ett nominerat servicecenter. Produkten eller komponenten ska förpackas för att skydda den från skador – FitWood ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå under transporten. Portot ska förbetalas och paketet ska innehålla sökandes namn, adress och telefonnummer, en beskrivning av problemet och inköpsbevis.

FitWood returnerar produkten eller komponenten till den sökande på dess (FitWood) bekostnad, utom i de fall då garantin har bedömts ogiltig. Om garantin visar sig vara ogiltigförklarad ska kostnaderna för en sådan undersökning, reparation och eventuella tillhörande fraktkostnader skötas av den sökande.

Denna garanti kan inte överlåtas. FitWood garanterar mot alla defekta reservdelar som erhållits från FitWood eller någon auktoriserad återförsäljare under en period av 180 DAGAR efter leveransdatumet.

FitWood ansvarar inte för direkta, följdskador, oförutsedda, indirekta eller särskilda skador enligt denna garanti eller någon underförstådd garanti.

Dessa garantivillkor gäller sedan februari 2021. FitWood förbehåller sig rätten att göra ändringar.